Hetland Tegnekontor ble etablert som et enkeltmanns foretak av Ola Hetland i 1998 på Moi, Lund kommune, i Sør-Rogaland. Ola Hetland, utdannet bygningsingeniør, hadde erfaring fra industri, kommunal sektor og husbyggefirmaer før han etablerte Hetland Tegnekontor. Selskapet ble i 2003 omgjort til Hetland Tegnekontor AS.

Etter å ha leid lokaler i ca 10 år flyttet Hetland Tegnekontor AS inn i nye egne lokaler 08.08.2008 med sine da 5 ansatte.

I 2016 ønsket Ola Hetland å gi «stafettpinnen» videre. Med Magne Øverland Skoland som ny daglig leder og to ansatte som medeiere drives arbeidsplassen videre. Daglig leder Magne Ø. Skoland har erfaringer fra reguleringsarbeid og VA-prosjektering i AnkoNova (nå Vianova Stavanger), Interkommunal tilsynsleder i 6 kommuner i vestre Vest-Agder, samt drevet lokalt ingeniørkontor tidligere. I forbindelse med endringene ønsket Hetland Tegnekontor AS et nytt navn. Den 28.10.2016 ble Hetland Tegnekontor AS endret til Arkit AS.