Vi tilbyr et bredt spekter av arkitekt- og ingeniørtjenester. Innen hver tjeneste har vi sentral godkjenning i tiltaksklasse 1.
Godkjenningsområdene er som følgende:

Tegning

Tegning og prosjektering av bygninger.

  • Prosjektering av Arkitektur
  • Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet
  • Prosjektering av Bygningsfysikk

Søker

Vi kan påta oss søkefunksjonen i bygningstiltak, som er en koordinerende rolle mot kommunen i hver enkelt byggesak

  • Søker for alle typer tiltak

Konsulentarbeid for grunnentreprenører

Vi leverer enkel prosjektering av grunnarbeid. Dette som utomhusplaner, atkomstveier, bygge-grop ol. Dette er en tjeneste som kun leveres lokalt i enkelte saker.

  • Prosjektering av Veg-, utearealer og landskapsutforming

Plassering av tiltak

Vi kan plassere bygningstiltak. Både på kart og i terreng.

  • Prosjektering av Oppmålingsteknisk prosjektering
  • Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak

Miljøsaneringsbeskrivelse

Alle tiltak eller del av tiltak over 100m2 som skal rives, må foreta en kartlegging av miljøskadelige stoffer i bygningskroppen. En omfattende rapport som må utarbeides. Med prøvetaking av materialer i konstruksjonen.

  • Prosjektering av Miljøsanering